محاسبه ضریب md5 در بازی انفجار ، از مواردی است که در سایت انفجار معتبر پیش بینی شده و بازیکنان بازی انفجار می توانند با محاسبه ضریب md5 در هر دست بازی انفجار با کمک کد hash ، به عدم تغییر محاسبه ضریب md5 در بازی انفجار crash ، از ابتدا تا انتهای هر دست بازی در سایت بازی انفجار اطمینان حاصل نمایند. ضریب md5 در بازی انفجار و محاسبه ی آن در پایان هر دست بازی انفجار از طریق تبدیل کد نمایش داده شده ی hash در انتهای بازی ، به بسیاری از کاربران سایت بازی انفجار ، آسودگی خیال می دهد ، که همان روندی که از ابتدا با تولید ضریب md5 در هر دست بازی انفجار محاسبه و پیش بینی شده است ، بدون تغییر تا انتهای آن دست بازی انفجار پیش خواهد رفت و تغییری در آن صورت نخواهد گرفت. در تعریفی کوتاه می توان گفت که ضریب md5 یک رشته از اعداد و حروف نامفهوم و بی معنا می باشد که توسط موتور های ویژه ی محاسبه گر به صورت کاملا تصادفی در هر ابتدای هر دست بازی انفجار ایجاد می شود. پس از محاسبه ی ضریب md5 در بازی انفجار ، تولید تمامی ضرایب دیگر در آن دست بازی که بر روی نمودار بازی انفجار نمایش داده می شود ، بر مبنا و پایه ی ضریب md5 محاسبه شده در بازی انفجار می باشد. ارائه ی ضریب محاسبه شده ی md5 در ابتدای هر دست بازی انفجار ، و نمایش کد hash که قابل تبدیل شدن به ضریب md5 می باشد در انتهای هر دست بازی انفجار ، از ابتکارات خلاقانه ی طراح و تولید کننده ی بازی انفجار ، یعنی جوان نابغه ی ایرانی مونتیگو می باشد. فرشید مونتیگو که خالق و مالک اصلی بازی انفجار که عنوان محبوب ترین بازی شرط بندی در هر سایت شرط بندی معتبر فارسی را دارد ، مدیر شرکت شرط بندی تاک تیک و صاحب امتیاز  taktik می باشد.

سایت بازی انقجار

اپلیکیشن تبدیل ضریب md5 انفجار :

همان گونه که بیان شد ، در هر سایت انفجار معتبر ، ضریب محاسبه شده ی md5 در بازی انفجار ، در ابتدای شروع هر دست بازی انفجار برای بازیکنان آن دست بازی انفجار محاسبه شده و نمایش داده می شود. بازیکنان بازی انفجار می توانند ضریب md5 نمایش داده شده را محفوظ نگهداری نمایند تا در آخر آن دست بازی با کد hash هاش مقایسه گردد. پس از نمایش ضریب محاسبه شده ی md5 در بازی انفجار ، بازی آن دست انفجار شروع می گردد ، و ضرایب شرط بندی بازی به سرعت و بر پایه ضریب محاسبه شده md5 تولید شده و در صفحه نمایش در بازی انفجار ، نمایش داده می شود. پس از اتمام هر دست بازی انفجار ، و اعلام یک کد رشته ای با نام هاش hash ، در معرض دید بازیکنان سایت شرط بندی انفجار قرار می گیرد. این کد نامفهوم hash هاش یاید برای مفهوم شدن ، توسط اپلیکیشن های مخصوص تبدیل کد hash به ضریب md5 ، قابل تبدیل به ضریب محاسبه md5 در بازی انفجار می باشد. بازیکنان بازی انفجار می توانند پس از تبدیل کد hash آن را با ضریب md5 محاسبه شده و نمایش داده شده در ابتدای بازی انفجار مقایسه نمایند تا مطمئن شوند که در طول بازی ، تغییری در آن ایجاد نشده است.

دانلود اپلیکیشن

آموزش بازی انفجار و آموزش ترفندهای طلایی بازی انفجار